KAZAKHSTAN-KMGEP

Среда, 9 декабря 2009 11:01 MSK
 

РД КАЗМУНАЙГАЗ (KMGq.L: Котировки) RDGZ.KZ УВЕЛИЧИТ КАПВЛОЖЕНИЯ НА $310,7 МЛН ДО $612,4 МЛН В 10Г -- КОМПАНИЯ