ПОВТОР-Репо ЦБР 1 дн: размещено 307,95 млрд р под 5,54% на заявки от 5,50%

Среда, 28 августа 2013 11:46 MSK